بنر-1

قدرت فنی

ریخته گری

① ریخته گری

کار ماشینی

②کار با ماشین

شات بلاستینگ

③شات بلاست

اسپری گرم

④اسپری داغ

تولید لوازم جانبی

⑤تولید لوازم جانبی

جمع آوری کنید

⑥ مونتاژ کنید

تست فشار یکی یکی

⑦تست فشار یکی یکی

بسته بندی

⑧بسته